مرداد 9, 1401
تعمیرات یخچال الکترولوکس
چرا بعد از زدن یخچال الکترولوکس به برق فیوز می‌پرد؟
چرا بعد از زدن یخچال الکترولوکس به برق فیوز می‌پرد؟ […]
تیر 20, 1401
تعمیرات یخچال الکترولوکس
سوالاتی درباره ی کمپرسور یخچال فریزر الکترولوکس
سوالاتی درباره ی کمپرسور یخچال فریزر الکترولوکس سوالاتی درباره ی […]
تیر 18, 1401
تعمیرات یخچال الکترولوکس
دلایل خالی شدن گاز یخچال الکترولوکس و نحوه تشخیص آن
دلایل خالی شدن گاز یخچال الکترولوکس و نحوه تشخیص آن […]
تیر 13, 1401
تعمیرات یخچال الکترولوکس
علت برفک زدن یخچال الکترولوکس
علت برفک زدن یخچال الکترولوکس علت برفک زدن یخچال‌ الکترولوکس، […]
تیر 7, 1401
خطا یا ارور E3A در یخچال فریزر الکترولوکس
خطا یا ارور E3A در یخچال فریزر الکترولوکس خطا یا […]
تیر 6, 1401
خطا یا ارور D در یخچال فریزر الکترولوکس
خطا یا ارور D در یخچال فریزر الکترولوکس خطا یا […]
تیر 4, 1401
خطا یا ارور B در یخچال فریزر الکترولوکس
خطا یا ارور B در یخچال فریزر الکترولوکس خطا یا […]
تیر 2, 1401
خطا یا ارور DF در یخچال فریزر الکترولوکس
خطا یا ارور DF در یخچال فریزر الکترولوکس خطا یا […]
خرداد 31, 1401
خطا یا ارور SY – CF یا SY – CE در یخچال فریزر الکترولوکس
خطا یا ارور SY – CF یا SY – CE […]
خرداد 30, 1401
خطا یا ارور E0 یخچال فریزر الکترولوکس
خطا یا ارور E0 یخچال فریزر الکترولوکس خطا یا ارور […]