نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی الکترولوکس Electrolux در شمال تهران

ردیف شماره تماس تعمیرگاه وضعیت
1 021-26850141

نمایندگی تعمیر الکترولوس

ظفر

فعال
2 021-22723022

نمایندگی تعمیر الکترولوس

زعفرانیه

فعال
3 021-22723020

نمایندگی تعمیر الکترولوس

تجریش

فعال
4 021-22723020

نمایندگی تعمیر الکترولوس

نیاوران

فعال
5 021-22723021

نمایندگی تعمیر الکترولوس

ولنجک

فعال
6 021-22723022

نمایندگی تعمیر الکترولوس

دروس

فعال
7 021-22723021

نمایندگی تعمیر الکترولوس

اوین

فعال
8 021-22723020

نمایندگی تعمیر الکترولوس

الهیه

فعال
9 021-26850141

نمایندگی تعمیر الکترولوس

پاسداران

فعال
10 021-22723020

نمایندگی تعمیر الکترولوس

جماران

فعال
11 021-26850177

نمایندگی تعمیر الکترولوس

سوهانک

فعال
12 021-22723022

نمایندگی تعمیر الکترولوس

قلهک

فعال
13 021-26850144

نمایندگی تعمیر الکترولوس

فرمانیه

فعال
14 021-26852379

نمایندگی تعمیر الکترولوس

چیذر

فعال
15 021-26852379

نمایندگی تعمیر الکترولوس

اختیاریه

فعال
16 021-26852138

نمایندگی تعمیر الکترولوس

نوبنیاد

فعال
17 021-26852138

نمایندگی تعمیر الکترولوس

هروی

فعال
18 021-26853169

نمایندگی تعمیر الکترولوس

امام زاده صالح

فعال
19 021-26853169

نمایندگی تعمیر الکترولوس

دزاشیب

فعال
20 021-26851362

نمایندگی تعمیر الکترولوس

باغ شاطر

فعال
21 021-26851362

نمایندگی تعمیر الکترولوس

دربند

فعال
22 021-26852379

نمایندگی تعمیر الکترولوس

نخجوان

فعال
23 021-22723020

نمایندگی تعمیر الکترولوس

حصارک

فعال
24 021-26851973

نمایندگی تعمیر الکترولوس

شهرک محلاتی

فعال
25 021-22723020

نمایندگی تعمیر الکترولوس

حصارک

فعال
26 021-26851973

نمایندگی تعمیر الکترولوس

دارآباد

فعال
27 021-22723020

نمایندگی تعمیر الکترولوس

اندرزگو

فعال
28 021-22705963

نمایندگی تعمیر الکترولوس

آجودانیه

فعال
29 021-22723021

نمایندگی تعمیر الکترولوس

ملاصدرا

فعال