نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی الکترولوکس Electrolux در غرب تهران

ردیف شماره تماس تعمیرگاه وضعیت
1 021-22705963

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

شهرک غرب

فعال
2 021-77616934

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

سازمان آب

فعال
3 021-77618759

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

پونک

فعال
4 021-77614906

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

ستارخان

فعال
5 021-77585741

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

شهرک آپادانا

فعال
6 021-77585741

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

شهرک اکباتان

فعال
7 021-77585742

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

طرشت

فعال
8 021-77585742

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

آزادی

فعال
9 021-77618681

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

باغ فیض

فعال
10 021-77585742

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

کوی بیمه

فعال
11 021-77585747

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

کوهسار

فعال
12 021-22705963

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

جنت آباد

فعال
13 021-77577669

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

تهرانسر

فعال
14 021-77577669

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

آریا شهر

فعال
15 021-77576366

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

شهرک چیتگر

فعال
16 021-77576366

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

دهکده المپیک

فعال
17 021-77576256

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

شهر زیبا

فعال
18 021-77618759

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

شهران

فعال
19 021-77585224

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

فردوسی

فعال
20 021-77577307

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

ابوذر

فعال
21 021-77618681

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

صادقیه

فعال
22 021-77573776

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

فلاح زاده

فعال
23 021-77614906

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

ویلا شهر

فعال
24 021-77614906

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

کوهک

فعال
25 021-77616934

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

بهبودی

فعال