نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی الکترولوکس Electrolux در شرق تهران

ردیف شماره تماس تعمیرگاه وضعیت
1 021-77577876

نمایندگی تعمیر الکترولوس

تهران نو

فعال
2 021-77577876

نمایندگی تعمیر الکترولوس

قاسم آباد

فعال
3 021-77577876

نمایندگی تعمیر الکترولوس

ابوریحان

فعال
4 021-77590128

نمایندگی تعمیر الکترولوس

دولاب

فعال
5 021-77590128

نمایندگی تعمیر الکترولوس

تهرانپارس

فعال
6 021-77577333

نمایندگی تعمیر الکترولوس

ارامنه

فعال
7 021-77577333

نمایندگی تعمیر الکترولوس

اجاره دار

فعال
8 021-77590129

نمایندگی تعمیر الکترولوس

نارمک

فعال
9 021-77590129

نمایندگی تعمیر الکترولوس

وحیدیه

فعال
10 021-77590129

نمایندگی تعمیر الکترولوس

مدائن

فعال
11 021-77590129

نمایندگی تعمیر الکترولوس

فدک

فعال
12 021-77590129

نمایندگی تعمیر الکترولوس

هفت حوض

فعال
13 021-77577953

نمایندگی تعمیر الکترولوس

پیروزی

فعال
14 021-77577953

نمایندگی تعمیر الکترولوس

سی متری نیروی هوایی

فعال
15 021-77585225

نمایندگی تعمیر الکترولوس

شیخ الرئیس

فعال
16 021-77585225

نمایندگی تعمیر الکترولوس

افسریه

فعال
17 021-77585223

نمایندگی تعمیر الکترولوس

سهروردی

فعال
18 021-77585223

نمایندگی تعمیر الکترولوس

بهشتی

فعال
19 021-77577333

نمایندگی تعمیر الکترولوس

حشمتیه

فعال