نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی الکترولوکس Electrolux در مرکز تهران

ردیف شماره تماس تعمیرگاه وضعیت
1 021-77544561

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

انقلاب

فعال
2 021-22723020

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

یوسف آباد

فعال
3 021-26851973

نمایندگی تعمیر الکترولوکس

امیر آباد

فعال